تا پیش از این واژه های تنوع زیستی و یا انقراض گونه های مختلف زیستی را فقط در مقالات علمی میشد دید. اما امروزه آسیب هایی که از انقراض زیست بوم ما را تهدید می کند بر کسی پوشیده نیست.

هر ساله در سراسر جهان، فعالیت‌های بسیاری توسط مراکز گوناگون، برای افزایش فهم مردم نسبت به تنوع زیستی، انجام می‌شود. بسیاری از این فعالیت‌ها را می توان در فضای مجازی توسط پلتفرمی همچون حامی جو ارائه داد که خود جزو زیست بوم استارتآپی است که از ورود دولتی ها، شبه دولتی ها و خصولتی جلوگیری کرده است و فقط و فقط بر اعتماد مردم خود را استوار کرده است.

حامی جو خود را متعهد می داند که با همکاری فعالان محیط زیست و در جهت حفظ گونه های زیستی و محیط زیست کشورمان هر گونه کمپینی را برای ارتقا دانش حفاظت از زیست بوم مدیریت کند. چون بر این مهم اعتقاد دارد با همبستگی آحاد جامعه و حمایت آنها از اکوسیستم مجازی و فضای استارتآپی می توان از اکوسیستم واقعی پیرامون خود حفاظت کرد.

صرفا عکس گرفتن و یا فیلم برداری از صحنه های تخریب محیط زیست و انتشار این عکس ها و فیلم ها در فضای مجازی و افسوس خوردن دردی را دوا نمی کند. باید به همدیگر یاد بدهیم و از همدیگر یاد بگیریم که چگونه از زیست بوم  و تنوع زیستی خود محافظت کنیم. سیاست های کلان دولت ها و ارگان های مربوطه یقینا تاثیر بسیار زیادی در حفظ محیط زیست و تنوع زیستی  خواهد داشت اما نباید از نقش خود و سهم خود به عنوان کوچک ترین جزء در حفظ محیط زیست غافل شویم.

تنوع زیستی معیشت مردم و توسعه پایدار را در کلیه حوزه‌ها از جمله بخش‌های اقتصادی همچون کشاورزی، جنگلداری، شیلات و گردشگری پایه‌ریزی می‌نماید. با کمک به حفظ تنوع زیستی، ما در حفظ مردم، معیشت آنها و رفاهشان سرمایه‌گذاری می‎کنیم.