کمک های مالی و جوایز

دریافت کمک هزینه کامل از اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت (IUCN) برای شرکت در کنگره جهانی پارکها World Parks Congress 2014 (WPC)، در سیدنی استرالیا به مدت ۲۰ روز در آبان ۱۳۹۳٫ (با ارائه ۳ سخنرانی کلیدی).

 انتخاب شدن برای دریافت حمایت مالی اتحادیه اروپا و حمایت فنی سازمان جهانی حفظ طبیعت، دفتر غرب آسیا برای اجرای پروژه:

  • تقویت مدیریت مشارکتی عرصه های طبیعی منطقه حفاظت شده اشترانکوه برای ارتقاء توان تاب آوری بین جامعه محلی و طبیعت

انتخاب شدن برای دریافت حمایت مالی از سازمان فائو، رم، برای حضور در کنگره جهانی جنگلداری که در دوربان، آفریقای جنوبی از ۶ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵، برای ارئه:

  • توسعه سیستم های اگروفارستری سنتی برای احیای اراضی تخریب شده در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

انتخاب برای دریافت حمایت مالی از دانشگاه آریزونا و World Learning برای شرکت در سمپوزیوم ایران-آمریکا در مدیریت تالاب ها در ایالات متحده (واشنگتن دی سی، ایندیانا، یوتا و کالیفرنیا) از ۱۴ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۶ برای ارائه:

  • مدیریت مشارکتی تالابها در راستای احیای طبیعت و حفاظت از تنوع زیستی-فرهنگی
  • کنوانسیون رامسر: مفاهیم، ​​تعهدات و وضعیت تالاب های ایران

دریافت جایزه بهترین تجربه های میدانی از سازمان محیط زیست، برای پروژه:

  • مدیریت مشارکتی منطقه حفاظت شده گلول سرانی با رویکرد ایجاد پارک صلح و حفاظت فرامرزی