سوابق اجرایی و مطالعاتی

 • حضور و نمایندگی فعال در شبکه سازمان های مردم نهاد ملی
 • ارتباط با سازمان های بین المللی همچون IUCN، FAO، UNDP و کنوانسیون های زیست محیطی شامل مبارزه با بیابان زایی، تغییر اقلیم و تنوع زیستی

برگزاری و تسهیلگری کارگاه های هم اندیشی و بارش افکار با همکاری سازمان های ذیربط در سطوح ملی و بین المللی:

 • برگزاری کارگاه های هم اندیشی با همکاری سازمان محیط زیست در مناطق مختلف کشور تحت عنوان “اجرای طرح های مدیریت مناطق چهارگانه با تاکید بر مشارکت جوامع بومی و محلی” به منظور ارائه تجربیات ملی و بین المللی و با هدف آشنایی نمایندگان گروه های ذینفع با مفهوم مشارکت و کاربرد آن در مدیریت مناطق حفاظت شده
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در استان های مختلف کشور با همکاری دفتر آموزش و ترویج ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین شبکه استانی سازمان های مردم نهاد، به منظور آموزش پروژه نویسی مشارکتی و نحوه جذب اعتبارات ملی و بین المللی برای اجرا و پایش و ارزیابی پروژه ها
 • تسهیلگری کارگاه بین المللی مدیریت آب در کنگره جهانی جنگل، آفریقای جنوبی و دریافت تقدیرنامه تسهیلگری از FAO

مدیریت و یا همکاری در پروژه ها:

 • مطالعه چارچوب قانونی و امکان پذیری در “مشارکت های عمومی خصوصی” (PPP) به عنوان یک رویکرد در مدیریت مشارکتی مناطق حفاظت شده در ایران
 • تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب های پلدختر، استان لرستان با مشارکت گروه های ذینفع
 • ترجمه اسناد، خروجی ها و دستورالعمل های مرتبط با پروژه ملی: کمک به تقویت توان تاب آوری جنگلهای زاگرس در برابر بیماری زوال بلوط و همچنین جنگلهای خزری در برابر بیماری آتشک شمشاد و راه اندازی سیستم ملی پایش جنگل در جمهوری اسلامی ایران؛ با همکاری سازمان جنگلها و FAO
 • تکمیل و ارائه فرم نامزدی ذخیره گاه زیستکره کپه داغ به یونسکو همراه با پیوستها و مستندهای مورد نیاز برای نامزد کردن این منطقه به عنوان سیزدهمین ذخیره گاه زیستکره کشور، تحت نظارت سازمان محیط زیست.
 • تدوین و استقرار الگوی مدیریت مشارکتی در منطقه حفاظت شده “باشگل”، استان قزوین
 • تدوین برنامه عمل مدیریت مشارکتی محیط زیست پیرامون تالاب های پل دختر و بیشه دالان، استان لرستان
 • مجری و مدیریت پروژه “مدیریت مشارکتی منطقه حفاظت شده “گلول و سرانی” با رویکرد ایجاد پارک صلح (TBPA) و ذخیره گاه زیستکره فرامرزی (TBR).
 • بررسی و تطبیق سرفصل های “برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی” در چارچوب طرح حفاظت ازتنوع زیستی درچشم انداز زاگرس مرکزی، با برنامه کلی مدیریت ذخیره گاه های زیستکره (Lima Action Plan 2016-2025).
 • حفاظت از تالاب میقان از طریق بهره برداری خردمندانه و گردشگری پایدار با مشارکت جوامع محلی
 • افزایش آگاهی جوامع بومی و محلی در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی، ریگان کرمان
 • GIS مشارکتی برای تعیین محدوده قلمروهای عشایری
 • تسهیلگری و کمک در سازماندهی کردن جوامع بومی و محلی با تشکیل تشکل ها و صندوق های معیشت با هدف تثبیت جایگاه رسمی و حقوقی جوامع در مدیریت منابع طبیعی و همچنین تضمین پایداری مشارکت
 • بازنگری و اصلاح طرح مدیریت ذخیره گاه های زیستگره کشور
 • عضو کمیته راهبری در پروژه بین المللی “مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی”
 • همکاری در پروژه شهری “یادگیری محیط زیستی اجتماع محور”
 • انجام مذاکرات با دفتر جنگل های خارج از شمال، سازمان جنگلها، برای دعوت از کارشناسان بین المللی به منظور مدیریت مشارکتی گونه مهاجم سمر در جنوب کشور
 • مدیریت اجرایی چندین پروژه با مشارکت جوامع بومی و محلی و حمایت برنامه کمک های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی (UNDP/GEF/SGP) در ایران با موضوعیت مدیریت جامعه بنیاد منابع طبیعی در قلمرو عرفی عشایر کوچرو با موضوع حفظ تنوع زیستی و فرهنگی، احیاء نظام های مدیریت عرفی منابع آب و گردشگری جامعه بنیاد
 • مدیر ملی پروژه “نقش دامداران کوچک در تغییر اقلیم و امنیت غذایی” با حمایت نهاد بین المللی دامپزشکان بدون مرز

شرکت در نشست های برنامه ریزی و سیاست گذاری در سازمان های مرتبط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست) به منظور بازنگری، اصلاح و تدوین برنامه های اقدام ملی و قوانین مرتبط با مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی، مطابق با اهداف و رویکردهای مشارکتی و اکوسیستمی

 • ستاد تدوین برنامه ششم توسعه با هدف غنی سازی محتوای برنامه توسط نمایندگان شبکه سازمان های مردم نهاد
 • عضویت در کمیته ماده ۲۱ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی
 • برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور (مصوبه استراحت جنگل)

شرکت و ارائه سخنرانی در نشست ها و کنگره های ملی و بین المللی مرتبط، برای ارائه تجربیات ملی و آشنایی با تجربیات و رویکردهای بین المللی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست

 • همایش حفاظت از جنگلها در مدیریت پایدار. ۱۳۸۳٫
 • دومین همایش جهانی اگروفارستری در کشور کنیا، ۱۳۸۸٫
 • همایش بین المللی دانش بومی و تنوع زیستی. کرمان. ۱۳۹۰٫
 • جلسات برنامه ریزی و هماهنگی کنسرسیوم بین المللی قرق های بومی در کشور اندونزی. ۱۳۹۰٫
 • اولین کنگره ملی شتر. مشهد. ۱۳۹۱٫
 • هجدهمین نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم در قطر. ۱۳۹۱٫
 • کنگره علمی کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی. بن، آلمان. ۱۳۹۱٫
 • کنگره جهانی پارکها. سیدنی، استرالیا. ۱۳۹۳٫
 • نشست تخصصی “توسعه شاخص ها و معیارها برای مدیریت پایدار جنگل و مرتع و کاربرد آنان در منطقه خاورمیانه”. قاهره، مصر. ۱۳۹۴
 • کنگره جهانی جنگل، آفریقای جنوبی. ۱۳۹۴٫
 • سمپوزیوم آمریکا-ایران با عنوان مدیریت تالاب. ۱۳۹۵، کشور آمریکا.
 • نشست مشترک با اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت، دفتر منطقه غرب آسیا IUCN ROWA برای انجام مذاکرات لازم جهت شروع همکاری های مشترک در ایران. ۱۳۹۶، کشور اردن.
 • سایر نشست ها و کنگره های ملی در خصوص مدیریت پایدار محیط زیست و منابع طبیعی.