دکتر مینا استقامت

مینا استقامت، تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی منابع طبیعی، شاخه جنگلداری و اکولوژی جنگل، در دانشگاه منابع طبیعی گرگان، و مدرک دکتری خود را در رشته اگروفارستری (کشاورزی پایدار) از دانشگاه پونا در هندوستان دریافت نمود. او در حال حاضر مدیرعامل مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار (سازمان مردم نهاد زی پاک) بوده و به عنوان پژوهشگر و مدیر پروژه در زمینه مدیریت اکوسیستمی منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده فعالیت میکند. او همچنین عضو گروه ارزیابی تخصصی IUCN در ارزیابی کیفی مناطق حفاظت شده برای ورود به لیست سبز (EAGL)در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و عضو کمیته تخصصی مناطق حفاظت شده WCPA در اتحادیه جهانی حفظ طبیعت IUCNمیباشد. و عضویت افتخاری اتحادیه جهانیEvergreening را نیز دریافت نموده است.

او دارای سابقه کار در عرصه و همچنین کار پژوهشی در زمینه مدیریت پایدار منابع طبیعی، GIS و برنامه ریزی مشارکتی، تسهیلگری، حفاظت از تنوع زیستی-فرهنگی و معیشت پایدار میباشد. او با سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای دولتی مربوطه، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه و برخی دفاتر سازمان ملل همکاری داشته است. او همچنین به صورت داوطلبانه و پاره وقت به عنوان مشاور امور بین الملل با دفتر جنگل های خارج از شمال در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و دفتر زیستگاه ها و امور مناطق در سازمان حفاظت محیط زیست همکاری داشته است.