درباره ما

مرکز حفظ و توسعه زیست بوم هاي پایدار (زي پاك) سازمان مردم نهاد… مشارکت مردم از برنامه ریزی تا اجرا این مرکز در سال 1393 به عنوان یک سازمان مردم نهاد ملی، با موضوع فعالیت محیط زیست و منابع طبيعي و با هدف مدیریت اكوسيستمي طبیعت، به تایید وزارت کشور رسیده و ثبت گردید. این سازمان مردم نهاد با داشتن تجربیات مرتبط و موفق از سالهای گذشته تا کنون، در قالب همکاری با شبکه سازمان های مردم نهاد ملی و سایر نهاد های ملی و بین المللی مرتبط، تواناییها و قابلیت های لازم را برای تحقق اهداف مورد نظر دارا میباشد.

آشنایی با مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار

مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار (زی پاک) سازمان مردم نهاد… مشارکت مردم از برنامه ریزی تا اجرا این مرکز در سال ۱۳۹۳

عضویت تخصصی

- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران - انجمن جنگلبانی ایران - نهاد بین المللی متخصصان جوان در توسعه کشاورزی (YPARD) - کنسرسیوم تخصصی مهندسین مشاور SIP - اتحادیه جهانی حفظ طبیعت IUCN - کمیته تخصصی مناطق حفاظت شده WCPA

کلیک کنید

مدیریت

دکتر سیاوش آقاخانی

۲-سوابق  تحصیلی مقطع نام دانشگاه رشته سال فارغ التحصیلی توضیحات کارشناسی دانشگاه  لرستان مهندسی منابع طبیعی ۱۳۸۲ قبولی با رتبه ۴ در آزمون ارشد کارشناسی

دکتر سیاوش آقاخانی
دکتر مینا استقامت

مینا استقامت، تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی منابع طبیعی، شاخه جنگلداری و اکولوژی جنگل، در دانشگاه منابع طبیعی گرگان، و

دکتر مینا استقامت

تماس با ما

سازمان مردم نهاد… مشارکت مردم از برنامه ریزی تا اجرا

تماس با ما

مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار (زی پاک)

این مرکز در سال ۱۳۹۳ به عنوان یک سازمان مردم نهاد ملی، با موضوع فعالیت محیط زیست و منابع طبیعی و با هدف مدیریت اکوسیستمی طبیعت، به تایید وزارت کشور رسیده و ثبت گردید. این سازمان مردم نهاد با داشتن تجربیات مرتبط و موفق از سالهای گذشته تا کنون، در قالب همکاری با شبکه سازمان های مردم نهاد ملی و سایر نهاد های ملی و بین المللی مرتبط، تواناییها و قابلیت های لازم را برای تحقق اهداف مورد نظر دارا میباشد.

 

آدرس

ایران، تهران، اشرفی اصفهانی، باغ فیض، خیابان مالک اشتر، پلاک۲، طبقه۳، کدپستی:۱۴۷۳۱۷۷۷۱۴

تلفن تماس

تلفن: ۰۲۱۴۴۴۹۱۲۵۳

ایمیل

info@zipak.org